Sportmassage

Wat is Sportmassage?

Sportmassage is een specialistische massage die een preventieve, maar ook herstellende functie heeft. Sportmassage helpt de spieren los te maken, prestaties te verbeteren en voorkomt blessures. Omdat een sportmasseur beter weet welke belasting een sport oplevert kan hij heel gericht werken.

> MAAK AFSPRAAK

Wat is het effect van sportmassage?

 • De vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, worden teruggebracht.
 • De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd.
 • De stofwisseling wordt positief beïnvloed. Hierdoor herstelt men sneller en kan men weer sneller een bepaalde prestatie leveren.
 • Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voor een sportprestatie te activeren, als onderdeel van de warming up.
 • Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage, is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.

Sportmassage ook voor niet sporters?

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage ook voor niet-sporters erg zinvol.

> MAAK AFSPRAAK 

Spormassage,assen,marsdijk
Afvalstoffen wegmasseren

Wanneer masseren?

 • Voor het sporten (Pre-activiteitsmassage): dit is de massage welke voorafgaat aan de sportbeoefening. Hierdoor wordt de kans op blessures verkleind. De massage dient om een goede doorbloeding te verkrijgen. Bij de pre-activiteitsmassage ligt het accent op stimulering van de spieren.
 • Tijdens het sporten (Inter-activiteitmassage): deze massage wordt in een rustpauze (b.v. gedurende een blessure) of tussen twee wedstrijden toegepast. Het doel kan zijn om plaatselijke vermoeidheid te bestrijden of om eventuele kramp te voorkomen. Bij de interactiviteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.
 • Na het sporten (Post-activiteitsmassage) deze massage wordt na een training of wedstrijd toegepast. Het doel is vooral een versnelde afvoer van afvalproducten van de stofwisseling en een ontwatering van de spieren. Hiermee wordt herstel bevorderd, eventuele spierpijn voorkomen en de hersteltijd van het lichaam wordt verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning. De werking is te vergelijken met een coolingdown na een training of een wedstrijd. Bij de post-activiteitsmassage ligt het accent op ontspanning van de spieren.
 • Sporter in rust (Passiviteitsmassage): een passiviteitsmassage wordt gegeven als (tijdelijk) niet aan sport wordt gedaan. Het accent kan zowel stimuleren als ontspannend zijn. Afhankelijk van de toestand van de spieren. Deze massage dient ervoor om de algehele conditie van het lichaam in stand te houden of te bevorderen.

Contra-indicaties. Wanneer mag je niet masseren?

 • Na een spierscheur (geen massage)
 • Als de spieren heel zwaar belast zijn (na duurprestatie) of bij extreme vermoeidheid/uitputting, is het beter om de sportmassage enkele dagen uit te stellen.
 • Hartklachten of hartafwijkingen (geen massage)
 • Ernstige vaataandoeningen (geen massage)
 • Bot en spierziektes (geen massage)
 • Teveel pijn en vermoeidheid (geen massage)
 • Besmettelijke huidziektes (geen of gedeeltelijk, afhankelijk van de huid)
 • Koorts en griep (geen massage)
 • Infectieziektes (geen massage)
 • Steenpuisten (plaatselijk, niet het lichaamsdeel waar de puist zich bevindt)